جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

ربات امداد گر دانش آموزی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ربات امداد گر دانش آموزی

ربات امداد گر دانش آموزی


Loading the player...

عرفان حبیبی هستم از مدرسه ی علامه حلی همدان تیم مان تیم آرا هست سه نفر عضو دار د روباتی که هم ساختیم ربات امدادگر دانش آموزی است من علی رضا فریدونی هستم در قسمت برنامه نویسی روبات مشغول فعالیت بودم در این قسمت ما باید با برنامه هایی که می نویسیم روبات بتواند مشکلاتی که سر راهش وجود دارد را حل کند من محمد عرفان حسینی هستم و مسؤلیت مکانیک را در این گروه بر عهده داشتم که مکانیک در روباتیک شامل طراحی و ساخت بدنه روبات می باشد روبات ، روبات امدادگر دانش آموزی است وظیفه دارد علاوه بر تعقیب خط توانایی تشخیص رنگ داشته باشدعلاوه بر ان بتواند موانعی را که سر راهش هستند را دور بزنه و جایی که هیچ خطی وجود ندارد بتواند اون جا را search بکند و مصدومینی که روی زمین هستند پیدا بکند و در انتهای زمین مسابقه هم روی یک مثلث سیاه است که باید اون جا کار خودش را به اتمام برساند انسان داتا به دنبال آسایش است و یک مقدار راحت طلب است و این آسایش بهتر به دست می آید و ما برای اینکه بتوانیم این نیاز ها را بر طرف کنیم مخترعین می آیند یک سری وسایل اختراع می کنند که بتواند نیاز های انسان را بر طرف کند و انسان ها در بهترین شرایط زندگی کنند روباتیک هم یکی از آن بخش هایی است که می تواند این آسایش را فراهم کند در بخش های مختلف زندگی انسان با توجه به اختراعاتی که شده روباتیک یک زمینه ی بسیار مهمی را فراهم کرده برای راحت تر شدن و حل مشکلات ما با توجه به علم روباتیک و توانایی هایی که یک روبات بعد از ساخته شدن می تواند داشته باشد می توانیم خیلی از مشکلاتی را که به وجود خواهد آمد حل کنیم که حالا حل کردن اش خیلی سخت باشد به نظر من کسی که می خواهد کار نوآوری انجام بدهد بنابراین نباید از کنار هیچ چیز به سادگی عبور کند و حتی خیلی از سوال ها که خیلی مسخره است را دنبال جوابش برود و به کوچکترین اجزا طبیعت به راحتی دقت کند

i am Erfan Habibi from Allameh Helli school of Hamedan . our team name is Ara team and have three members an the robot that we made is emergency robot that is by students. i am Alireza Fereidooni and i am participating in the programming part of the group and the robot. in this part with the programs that i write robot can solve problems that is on it way . i am Mohammad Erfan Hosseini and i was member of mechanic in this group that mechanic in the robotic is consist of design and make of body of the robot. robot is the emergency robot that is by students and have to follow the line also have color sensivity . also that turn out from the things and in the place that was no line on it could find and search that place and find ill persons that are on the ground. and in the finish of the competition there is a triangle that is black that robot have to finish it work in that triangle. human actually is finding a way to be relax and is a little to easy wanted and this relax need to that solve some needs. with solving needs this relax will be easier and sooner achived. and we for that can solve this problems investigators come and investigate some machines that could solve problems of the human a humans live in the better condition. robotic also is one of that parts that can ready safe life in the various parts of the human life . related to the investigates that is done robotic ready a very important ground for solving the works. we related to science of robotic and works that a robot can have after producing , can solve lots of problems that maybe happen for us that now solve it that now solving it is too hard. i think a person that want to make a new thing does not have to cross any thing easily. and maybe lots of questions that are too laugher go to aswer it and attention to the most little parts of nature easily.