جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

ربات طراحی و ارزیابی خودروها - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ربات طراحی و ارزیابی خودروها

ربات طراحی و ارزیابی خودروها


Loading the player...

با استفاده از این ربات میزان استاندارد خودروها بررسی می شود؛ مثلا از طریق نحوه نشستن این رباط که مانند انسان است میزان استاندارد بودن صندلی خودرو برای نشستن انسان بررسی می شود. این ربات دارای 6 مفصل است که می تواند به راحتی شاسی های درون خودرو را فشار دهد و همچنین دستگیره ها را هم باز نماید. داده های ارسالی از این ربات به یک مرکز پردازش رایانه ای انتقال می یابد تا مشخص شود خودرو نیاز به اصلاحات دارد یا خیر؟ این ربات در طراحی بهتر فضای داخلی خودرو و افزایش میزان راحتی افراد در خودرو کمک فراوانی به مهندسین می کند. این ربات هم اکنون در آمریکای شمالی به کار گرفته شده است. البته قبل از آن در اروپا هم کارآیی داشته است.

Using the standard rate of the cars reviews; for example through how to sit this ligament is the human being, such as standard rate car seats to sit down man. This ligament is the joint that has 6 can easily pressure within the chassis of the car, and also open the handles. The data sent from the ligament to a processing center move computer to determine whether to require vehicle modifications are? This interface help in the design of automotive interiors and better convenience help people increase the amount of frequency in automotive engineers. This ligament is now available in North America has been handled. Of course before that in Europe-in performance