جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

رزن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رزن

رزن


رزن يكي از شهرستانهاي استان همدان است كه همچون ديگر شهرستانهاي استان همدان ، داراي مكان هاي مقدس و بقاع متبركه فراواني است .در اين بخش از استان همدان كه يكي از محرومترين شهرستانهاي استان همدان است امامزاده هاي واجب التعزيمي همچون امام زاده اظهر –امام زاده اسماعيل و امام زاده هود مدفون هستند .مردم اين شهرستان ارادت خاصي به اين امامزاده ها دارند و همواره آنها را گرامي مي دارند .

 

Razan is one of the cities of Hamadan and like other cities of Hamadan have some good places for praying god and have old mosques. In this city of Hamadan that is one of the poor parts of Hamadan there are lots of old mosques that are very important for people of this city mean razan . we can name some of them as imam zadeh ismaeel and or imam zadeh hood and …. People of this city have avery politeness to this imam zades

{gallery}razan{/gallery}