Skip to Content

رسیدگی به وضعیت کارتن خواب ها

تحلیل و تفسیر خبر

رسیدگی به وضعیت کارتن خواب ها

چه بسیارند کسانی که در نبود سرپناه شبانه مجبور هستند شب ها را در پناه دیوارهای شهر و بر روی فرشی از زمین سرد و سخت به صبح برسانند و در کف خیابان سرمای استخوان سوز هوا را به جان بخرند که این نه زیبنده شهر است و نه قابل تحمل برای مسئولان شهری همدان.

حضور کارتن خواب ها در معابر اصلی سطح شهر همواره موجب نگرانی و گلایه های مردم بوده است و این روزها با فرا رسیدن فصل سرما و برودت هوا این دل نگرانی ها بیش از گذشته خود را نشان می دهد
ساماندهی کارتن خواب ها و متکدیان بی سرپناه که به پدیده ای دائمی تبدیل و موجب زشتی چهره شهرها شده است در قانون دیده شده و در آئین نامه آن که در سال 1378 مصوب و به دستگاه ها ابلاغ شد مسئولیت تمامی ارگان های ذیربط مشخص و برای هر یک از دستگاه های متولی شرح وظایف مشخصی تعریف شده است
طبق آیین‌نامه‌ای که در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری استان‌ها در سال 1378 درباره ساماندهی بی‌خانمان‌‌ها، ولگردان و متکدیان به تصویب رسید، ساماندهی متکدیان خیابانی در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت بر عهده حدود 11 سازمان و نهاد گذاشته است
در این آئین نامه مسئولیت ایجاد مجتمع های اردوگاهی برعهده شهرداری است و در صورت ضرورت به تشخیص استاندار، از سایر امکانات و اعتبارات استان نیز می توان استفاده و اعتبارات مورد نیاز آن را از محل بودجه عمومی و کمک های مردمی تامین کرد
همچنین شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل بی‌خانمان‌‌ها، ولگردان و متکدیان به مجتمع های اردوگاهی اقدام و نیروی انتظامی نیز در این راستا با شهرداری همکاری کند
تعیین مسئول مجتمع اردوگاهی بر عهده فرماندار بوده و این مجتمع موظف است نسبت به تحویل گرفتن، نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه بندی افراد در یکی از گروه های افراد متهم به ارتکاب جرم اعم از متکدیان و ولگردان حرفه ای، افراد بی سرپرست و مجهول الهویه، افراد در راه مانده و متواری، افراد معلول و ناتوان جسمی و ذهنی و افراد نیازمند غیرحرفه ای اقدام کند
سازمانهای مسئول ساماندهی متکدیان خیابانی از جمله شهرداری، دادگستری، نیروی انتظامی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)موظف هستند نماینده تام الاختیار خود را به مجتمع های اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی کنند
ساکنان در گرمخانه‌ها در صورت صدور حکم قضایی از سوی مراجع قضایی و تمایل شخصی از این مجتمع‌ها به مراکز تحت نظارت بهزیستی منتقل می‌شوند و دختران و زنان در معرض آسیب به مراکز مداخله در بحران سپرده می‌شوند و معلولان ناتوان جسمی و ذهنی در مراکز شبانه‌روزی، بانوان معتاد بی‌خانمان در مراکز ویژه و سالمندان در خانه های سالمندان پذیرش می شوند
کمیته اﻣﺪاد امام ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ با ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺮای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان، ﮔﻤ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﺸﺪگان و درﻣﺎﻧﺪگان پوشش حمایتی ﺑﺮﻗﺮار و ﺷﺮاﻳﻂ و زمینه ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑه زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ کند
اداره ﻛﺎر، رفاه و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و دارای ﺗﻮان ﻛﺎر را راﻳﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻓﻨﻲ‌وﺣﺮﻓه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑرای ﺗﻮﺟﻴه و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺪیگری و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﻗﺪام کند
اگرچه وظایف تمامی نهادها و ارگان ها در این زمینه مشخص است اما ساماندهی معتادان و متکدیان بی خانمان و کارتن خواب ها جز با همدلی و بسیج امکانات تمامی نهادها امکان پذیر نخواهد بود
فرماندار همدان در گفت و گو با ایرنا درباره وضعیت کارتن خواب ها به ویژه در این روزهای سرد سال ابراز نگرانی کرد و گفت: همه کارتن خواب ها معتاد نیستند و برخی به دلیل نداشتن سرپرست و سرپناه ، کارتن خواب شدند که باید حمایت های لازم از آنها صورت گیرد
علی تعالی افزود: سه سال قبل پس از اینکه بخشی از شهرهای بزرگ از جمله تهران و کلانشهرها برای ساماندهی کارتن خواب ها اقدام کردند، فرمانداری همدان نیز در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر طرح ساماندهی کارتن خواب ها را تصویب کرد
وی اضافه کرد: در این مصوبه تعیین شد که شهرداری به عنوان متولی اصلی ورود کند و با هماهنگی بهزیستی و برخی دستگاه های مرتبط گرمخانه ای راه اندازی شود
فرماندار همدان با بیان اینکه شهرداری به دلیل محدودیت های مالی و منابع نتوانست این مصوبه را اجرایی و گرمخانه را راه اندازی کند افزود: شهرداری سال گذشته نیز بر اساس تعهدی که داده بود سوله ای را برای اسکان کارتن خواب ها تدارک دید
تعالی ادامه داد: امسال با توجه به برودت هوا و شدت سرما از طریق دستگاه قضایی به شهرداری ابلاغ شد که یک مکان را برای ساماندهی کارتن خواب ها راه اندازی کند و در حال حاضر نیز یک مکان موقت در نظر گرفته و تجهیز شده است
وی اظهار کرد: هلال احمر استان نیز اعلام آمادگی کرد که در صورت راه اندازی مکان، تجهیزات لازم را در اختیار این گرمخانه قرار دهد که این کار نیز صورت گرفته است
وی گفت: در همه کشور متولی اصلی ساماندهی کارتن خواب ها شهرداری و بهزیستی است و هماهنگی بین دستگاه ها به عهده فرمانداری و استانداری است
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورا باید یک مکان برای ساماندهی کارتن خواب ها با استاندارد های لازم و همیشگی تهیه شود و موقتی نباشد
تعالی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد ممکن است مبتلا به بیماری های مختلفی باشند باید دستگاه های مرتبط نیز ورود پیدا کنند و حمایت های لازم را از کارتن خواب ها انجام دهند
مدیرکل بهزیستی استان همدان نیز درباره وظایف سازمان بهزیستی در امر ساماندهی متکدیان گفت: بهزیستی آمادگی دارد تا در اجرایی شدن آیین نامه ساماندهی متکدیان استان وظایف قانونی خود را انجام دهد
حمیدرضا الوند گفت: طبق ماده 6 آئین نامه ساماندهی متکدیان، سازمان بهزیستی موظف است افراد بی سرپرست ، ناتوان ، معلول و سالمندان نیازمند را از مجتمع های اردوگاهی متکدیان تحویل گرفته و در اماکن مناسب نگهداری کند و برای ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ، آنان را مورد پوشش های حمایتی لازم را قرار دهد
وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای کشور مجتمع‌های اردوگاهی راه‌‌اندازی شده است اما این اتفاق در همدان آن‌طور که باید انجام نشده است گفت: مسئولان شهرداری باید بپذیرند موظف به ساخت مجتمع‌های اردوگاهی است و ماده 6 آیین‌نامه ساماندهی متکدیان وظیفه بهزیستی در این زمینه را نیز مشخص کرده است اما وقتی گرمخانه‌ای وجود نداشته باشد، بهزیستی و سایر ارگان‌ها نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند
وی توضیح داد: در استان 44 مراکز ترک اعتیاد وجود دارد و معتادان خود معرف که به صورت داوطلبانه تمایل به ترک داشته باشند می توانند با بهره مندی از کمک هزینه درمان(یاری برگ)بهزیستی برای ترک اقدام کنند و معتادان متجاهری نیز که تمایل به ترک نداشته باشند، مطابق قانون باید به مرکز اقامتی ماده 16 ارجاع داده شوند
رئیس بهزیستی شهرستان همدان نیز گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه در مجموع 170 نفر که غالب آنها افراد مجهول الهویه بی خانمان بودند در مراکز بهزیستی این شهرستان پذیرش شده اند
سیاوش رهبر افزود: از این تعداد 90 کودک و زن مجهول الهویه در مراکز حوزه اجتماعی، 30 نفر سالمند و معلول ذهنی و جسمی- روانی در مرکز توانبخشی و 50 فرد تا حدودی مجهول الهویه در مرکز کمپ های ماده 15 شهرستان همدان پذیرش شدند
وی با بیان اینکه اگر آمار پذیرش سرپناه شبانه(شلتر) زنان بی خانمان معتاد که شب ها اقامت دارند و روزها تردد می کنند نیز در نظر گرفته شود این آمار افزایش چشمگیری خواهد داشت خاطرنشان کرد: سال گذشته 200 فرد مجهول الهویه بی خانمان در مراکز ما پذیرش شدند
رهبر تاکید کرد: ظرفیت مراکز نگهداری افراد بی خانمان در شهرستان همدان محدود است لذا با توجه به شیوع بیماری های روانی، باید مجهول الهویه بودن فرد برای پذیرش در مراکز بهزیستی ثابت شود
وی رفتن از مرکز محوری به سمت خانواده محوری را سیاست بهزیستی عنوان کرد و گفت: برای احداث سرپناه شبانه آقایان و گسترش مراکز روان و سالمندان استان با توجه به بحران سالمندی مکاتباتی داشته ایم که باید ردیف اعتباری برای آن ایجاد شود
وی اظهار کرد: یک سرپناه شبانه با ظرفیت 20 نفر در همدان تجهیز شده است که زنان بی خانمان کارتن خواب معتاد را بدون دستور پوشش می دهد و اورژانس اجتماعی نیز زنان آسیب دیده اجتماعی، دختران فراری و زنان در معرض خشونت و یا زنان خشونت دیده را با دستور قضایی پذیرش می کند
وی تاکید کرد: برای مردان بی خانمان در استان همدان سرپناه شبانه مردان وجود ندارد و علت آن این است که در همدان اردوگاه ماده 16 معتادان متجاهر بی خانمان را پذیرش می کند و این ضرورت سرپناه شبانه برای آقایان را از بین برده است از طرفی ضرورت ایجاد گرمخانه را ایجاب کرده است
وی توضیح داد: گرمخانه هایی که در سایر استان ها ایجاد شده با اردوگاه ساماندهی متکدیان متفاوت است به طوریکه گرمخانه ها را شهرداری برای وظیفه ذاتی خود ایجاد می کنند اما در اردوگاه ها همه دستگاه ها متولی هستند و شهرداری همدان 2 سال است که قول احداث 2 گرمخانه را داده اما هنوز این وعده را محقق نکرده است و چندی پیش یک گرمخانه موقت ایجاد کرد
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: گرمخانه یکی از دغدغه های مدیریت شهری است که باید پیگیری های لازم را تا ایجاد این مکان داشته باشیم
رضا غلامی خجسته اضافه کرد: هم اکنون مکانی از سوی شهرداری به بهزیستی ارایه شده و این مکان واقع در بلوار فلسطین مقابل مجتمع فرهنگی عین القضات همدانی به عنوان گرمخانه بانوان فعالیت دارد و با مصوبه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و موافقت اعضای شورای اسلامی شهر همدان امسال 60 میلیون ریال برای تجهیز این مکان اختصاص یافت
وی افزود: یک گرمخانه برای اسکان موقت افراد بی سرپرست و فاقد سرپناه با زیربنای 200 متر مربع در آرامگاه باباطاهر پشت سازمان آتش نشانی شهرداری همدان ویژه آقایان راه اندازی شد و بیش از یکصد نفر در شب می توانند در این مکان اسکان موقت داشته باشند
وی بیان کرد: همچنین نسبت به توزیع غذای گرم به مراجعه کنندگان در این گرمخانه اقدام لازم صورت گرفته است
رئیس شورای اسلامی شهر همدان همچنین خاطرنشان کرد: به دنبال ساخت و ایجاد 2 گرمخانه بزرگ دائمی در دو بخش بانوان و آقایان هستیم و پیش از این نیز 15 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافت ولی به دلیل مشکلات مالی تبدیل به اجرا نشد
وی در ادامه با اشاره به اینکه 19 قطعه زمین آماده ساخت طرح های فرهنگی اجتماعی شهرداری است، گفت: خیران می توانند در یکی از این زمین ها گرمخانه دائمی احداث کنند و اگر خیران بخواهند در این راستا همکاری کنند حاضر به واگذاری دو قطعه زمین در سطح شهر برای ساخت گرمخانه هستیم
وی افزود: هم اکنون یک همدانی مقیم تهران که از خیران سرشناس است اقدام به ساخت گرمخانه در تهران مجهز کرده و انتظار داریم نظیر چنین خیران انساندوستی نیز در همدان به ساخت گرمخانه همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: احداث گرمخانه دائمی در شهر همدان 20 میلیارد ریال بودجه نیاز دارد و با توجه به مشکلات و دغدغه های مالی شهرداری نمی توان انتظار داشت که نسبت به ساخت گرمخانه در شرایط فعلی اقدام شود
غلامی خجسته که در سال 93 ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان را برعهده داشت افزود: در سال 93هفت میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت هر یک از 2 گرمخانه ویژه بانوان و آقایان در نظر گرفته شد ودر سال های اخیر اقدامی از سوی این کمیسیون صورت نگرفت
وی با بیان اینکه همدان هم اکنون به 2 گرمخانه با ظرفیت بین 100 تا 300 تن نیاز دارد اظهار کرد: در حال حاضر زمین برای ساخت گرمخانه در سطح شهر همدان موجود است و امیدواریم با حمایت مسئولان و کمک خیران بتوانیم در ایجاد مکان مناسب برای کارتن خواب ها اقدام کنیم
متولیان خدمات شهری و درمانی همدان درباره شرایط مردی که با وضعیت نامناسب جسمی در 20 کیلومتری شهر همدان حضور داشته و وضعیت در برخی شبکه های مجازی و اجتماعی خبرساز شد، توضیح دادند
به گزارش ایرنا اواسط هفته گذشته اوضاع نامطلوب جسمانی فردی که بنا به اعلام برخی شبکه های اجتماعی گفته می شود به دلیل نداشتن مدارک شخصی هنوز هم هویت وی نامشخصی است، در اطراف پلیس راه همدان – قزوین با ظاهری نامناسب به فوریت های پزشکی همدان گزارش شد
با وجود اینکه فوریت های پزشکی مسوول رسیدگی به مصدمان و مجروحان سوانح رانندگی است اما بنا بر گزارش مردمی به محل اعزام می شود تا آغازگر نجات فردی کارتن خواب باشد
این فرد مجهول الهویه هم اکنون در بیمارستان بعثت همدان تحت مراقب و درمان است و پزشکان تشخیص دادند که به دلیل وضعیت عفونی پاها، باید زیر زانوی وی قطع شود
تکنسین اورژانس 115 کبودراهنگ پیرامون این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: ظهر روز چهاردهم ماه جاری در تماس مردمی مبنی بر وجود مردی بیمار و 50 ساله در اطراف پلیس راه همدان - قزوین، به محل حادثه عزیمت کردیم
حقیقت الله فرجی اظهار کرد: به هنگام حضور در صحنه این مرد را تحت معاینه قرار دادیم و تمامی علائم وی طبیعی بود و مشکلی نداشت
وی اضافه کرد: روز پانزدهم آذر ماه (فردای آن روز) بازهم به تماس تلفنی مردمی با فوریت های پزشکی 115 مبنی بر افتادن فردی در حاشیه پلیس راه همدان - قزوین، به محل حادثه عزیمت کردیم و این بار نیز همان مرد در کنار جاده دراز کش بود و با انجام معاینه اولیه نیز علائم جسمانی وی را طبیعی مشاهده کردیم
وی با اشاره به اینکه برحسب وظیفه، نتیجه عملیات و معاینه جسمانی او را به اپراتور 115 اطلاع دادیم، اظهار کرد: با توجه به اوضاع این شخص که فردی کارتن خواب، مصرف کننده موادمخدر و با ظاهری نامناسب بود، فراتر از مسوولیت کاری خود و با نیت انساندوستی، او را به گرمخانه شهرداری واقع در میدان آرامگاه باباطاهر انتقال دادیم
وی افزود: با مشارکت نیروی انتظامی در محل گرمخانه این فرد پذیرش شد
مدیر خدمات شهری شهرداری همدان نیز در این باره گفت: سه شنبه شب گذشته بود که اورژانس این فرد را به گرمخانه آورد و استدلال ما این بود که باید بوسیله فوریت های پزشکی به بیمارستان انتقال یابد
حسین خانجانی افزود: با این حال این فرد نیمه شب سه شنبه گذشته در حالیکه رها شده بود به گرمخانه مراجعه می کند و دست اندرکاران گرمخانه باوجود نامساعد بودن حال او، پذیرش لازم را انجام می دهند و خدمات مورد نیاز جهت بهداشت و خواب وی مهیا می سازند اما شرایط نامطلوب او باعث می شود تا صبح روز چهارشنبه با دریافت دستور قضایی او را به بهزیستی انتقال دهند
وی اضافه کرد: همراه با عوامل بهزیستی این فرد برای مداوا به بیمارستان انتقال می یابد و در نهایت در بیمارستان بعثت همدان بستری شد
وی با تاکید بر اینکه به طور شبانه بین 20 و 30 نفر در این گرمخانه اسکان موقت دارند، خاطرنشان کرد: برای این افراد که از ساعت 6 عصر تا 7 صبح هر روز اقامت دارند، غذای گرم، امکانات گرمایشی، استحمام، سرویس بهداشتی با وسایل لازم به همراه لباس های گرم که توسط خیران اعطا می شود، مورد پذیرش و نگهداری قرار می گیرند.
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این باره گفت: این فرد با حدود 60 سال سن هم اکنون تحت مراقبت و نظارت کادر پزشکی مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت همدان قرار دارد
جعفر شاهرخی به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: تشخیص کادر پزشکی بیمارستان قطع زیر زانوی پاهای این مریض به دلیل سرمازدگی و بیماری حاد است
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تمامی امکانات مورد نیاز برای او در نظر گرفته شده هر چند این بیمار با وجود تشخیص پزشکان، مخالف قطع شدن زیر زانوی پاهای خود هست
شاهرخی تصریح کرد: اگر وضعیت عمومی وی تبدیل به حالت اورژانسی شود باید نسبت به قطع زیر زانوهای پای وی برای جلوگیری از سرایت عفونت خونی به سایر اجزای بدن اقدام شود
وی تصریح کرد: مشاور حقوقی مرکز درمانی در حال پیگیری موضوع است و در صورت اصرار بیمار مبنی بر انجام نشدن عمل قطع زیر زانو پا، برای جلوگیری از سرایت عفونت خونی به سایر اجزای بدن، مراتب جهت اخذ مجوز از مراجع قضایی انجام می شود
وی یادآور شد: هم اکنون اتاق اختصاصی برای این بیمار در نظر گرفته شده و حال عمومی وی نیز مساعد است اما همچنان تشخیص پزشکان قطع شدن زیر زانوهای وی به دلیل شدت عفونت خونی است.
گرمخانه شهرداری تنها مکان برای اسکان موقت کارتن خواب ها محسوب می شود
مدیر خدمات شهری شهرداری همدان در این باره می گوید: این گرمخانه را ایجاد کردیم تا کارتن خواب ها که فاقد سرپناه شبانه هستند، جای خواب داشته باشند
حسین خانجانی افزود: اکثر نفرات مراجعه کننده معتادان هستند و با این حال برای آنان علاوه بر جای خواب مناسب، سرویس استحمام و بهداشتی با وسایل لازم همراه با یک وعده غذای گرم به طور شبانه اختصاص می دهیم
وی اضافه کرد: همچنین خیرین نیکوکار نیز هر از گاهی البسه و سایر اقلام مورد نیاز را به گرمخانه ارایه می دهند تا بین کارتن خواب هایی که پوشش مناسب ندارند تحویل دهیم
وی بیان کرد: حتی برای در امان ماندن کارتن خواب ها در این ایام سرد سال ، ساعت پذیرش شبانه را 18 عصر اعلام کردیم تا زودتر به این گرمخانه بروند اما طبق ضوابط 7 صبح نیز محل را ترک می کنند
وی خاطرنشان کرد: هر شب بین 20 تا 30 نفر در این گرمخانه اسکان موقت دارند و هفت صبح نیز محل را ترک می کنند