Skip to Content

رفع مشکلات حوزه توابخشی معلولان

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور

رفع مشکلات حوزه توابخشی معلولان

معلولیت نباید به محرومیت اجتماعی منجر شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: معلولیت نباید به محرومیت اجتماعی افراد منجر شود و او را از آموزش، اشتغال، هنر، ورزش و تکالیف اجتماعی و مشارکت فعال در جامعه محروم کند.

کیوان دواتگران در چهارمین نشست منطقه ای دفتر توانمندسازی معلولان بهزیستی کشور منطقه یک در همدان با بیان اینکه رفع مشکلات حوزه توابخشی معلولان به تغییر نگرش جامعه و رویکرد مسئولان نیاز دارد افزود: برای تحقق توسعه پایدار باید به معلولان توجه کرده و در راستای فقرزدایی، تامین معاش و بهبود وضعیت اقتصاد معلولان تلاش کرد.
وی ادامه داد: همه شاخصه های معلولیت به دلیل هزینه بر بودن در سرشماری امسال نیامد و با آمار برگرفته شده از سرشماری امسال نیز نمی تواند آمار دقیق معلولیت را برآورد کند.
وی دفتر توانمندسازی را یکی از سه دفتر حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد و گفت: آموزش و اطلاع رسانی وظیفه اصلی حوزه توانمندسازی است و این دفتر محورهای سلامت و مباحث ارتقای سلامت ، آموزش به معلولان و خانواده های آنها ، مسایل اقتصادی و معیشتی افراد سالمند و معلول و حوزه اجتماعی با رویکردهای مداخله محور و کمیسیون های تخصصی را دنبال می کند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور بر لزوم بازنگری سیاست ها و دستورالعمل ها در این حوزه تاکید کرد و گفت: این امر نیاز به بکارگیری بدنه کارشناسی استان ها دارد و از آنجا که امکان رفتن به تمامی استان ها وجود ندارد 6 استان بر اساس شاخص های جمعیتی، استانداردهای بالای و دسترسی آسان به عنوان استان های مادر انتخاب شده اند.
دواتگران اظهار کرد: در بین استان های منطقه یک، استان همدان انتخاب شده است که استان های البرز، تهران، قزوین و قم به شکل اقماری به همدان می آیند تا در یک نشست بتوان از نظرهای کارشناسی همه این استان ها استفاده کرد.
وی ارائه رویکردهای کم هزینه و تاثیرگذار را از جمله اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد و گفت: این نشست برای بررسی چالش های حوزه توانبخشی و بازنگری دستورالعمل ها و سیاست ها و اعلام منابع مالی و نیروی انسانی به دولت برگزار شد.
چهارمین نشست یک روزه منطقه ای دفتر توانمندسازی معلولین بهزیستی کشور منطقه یک شامل استان های تهران، قزوین، قم ، اابرز و همدان با حضور معاونان توانبخشی، دبیران کمیسیون های پزشکی، کارشناسان مسئول توانبخشی مبتنی بر جامعه، مناسب سازی و کمیته های توانبخشی در هتل باباطاهر همدان برگزار شد.