جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

رقابت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رقابت

رقابت


Loading the player...

انتخابات، مظهر حضور مردم است و محصول آن، مظهر راي مردم و خواست مردم است. باید به آن احترام گذاشت. انتخابات باید سالم باشد، رقابتي باشد. رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهمت‌زني متقابل است. اینها را باید همه مواظب باشیم. رقابت این نیست كه كسي اثبات خود را متوقف بر نفي دیگري بداند. رقابت این نیست كه كساني بیایند براي جلب نظر مردم، وعده‌ هاي خلاف قانون اساسي، خلاف قوانین عادي بدهند، اینها نباید باشد.(برگزیده از سخنان مقام معظم رهبری)

Election is Embodiment of Presence People, and its product is Embodies the people's vote. It should be respected. Elections must be healthy and Competitive. Competition is not hostile and mutual slander. These should be careful all terms. Competition is not Someone Know Its proof Stop over denying other. Competition is not Someone Promise to attract people, Promises Contrary to the Constitution, unlike normal rules. (Selected remarks of The Ayatollah Khamenei)