جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

رقیب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رقیب

رقیب


Loading the player...

یكی از اسما خدای تبارك و تعالی الرقیب است. رقیب به معنای نگهبان و حافظ می باشد.خدایی كه در همه حال نگهبان ماست. لذا می فرماید مداومت براین اسم برای محافظت از بچه ومال واهل وعیال بسیار خوب است. در داستان حضرت یوسف وقتی زلیخا یوسف صدیق را دعوت به گناه كرد ،اولین كاری كه زلیخا كرد بلند شد و پارچه ای را روی بتی كه ساخته بودند كشید. و حضرت یوسف از او سوال كرد تو چطور از سنگی كه می پر ستی خجالت می كشی و من چطور از آفرینده خودم خجالت نكشم و گناه و معصیت انجام دهم. حضرت شعیر وقتی گوسفندان خود را در معرض تهاجم گرگها دید این ذكر را تكرار كرد و خدای تعالی به حرمت این ذكر گوسفندان اورا نگهداری كرد.

One of the names of God is competitor Elevated Alraghib or Watchful is meant to guard and protect .God says that we all had our guard to protect my children perseverance and financial situation is very good family. Elevated how God has protected us and we had given much less if people know this makes many errors of his head. When the story of Joseph in Joseph Zoleykha invited to be the first thing ZOLEYKHA sin he had made up and Betty, who took on the cloth. Joseph and he asked how the stone that you fill in suttee shame how I pull myself praying stones it is shame and sin and I do bad work. Barley when he saw the wolf attacks on sheep in this respect it should be reiterated and God kept his sheep.