جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

رهبرم،خوش آمدی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رهبرم،خوش آمدی

رهبرم،خوش آمدی


Loading the player...

آسمان آبي شد –مژده اي تازه رسيد –گل ما در گلدان نفسي تازه كشيد –شهر ماشد خوشبو از گل روي امام- ياسمن ،سوسن و ياس ريخت از هر بر وبام –باز شد گل باران خاك ما سرتا سر – ماهمه شاد شديم چون كه آمد رهبر

 

 

 

 

 

Sky is become blue – there is a good message – our flower in the garden breath a good air – our city become good smell with imam – yasaman soosan and yas fell from all houses – we are all happy because of coming of imam