جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

رهرو راستین الهی - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

رهرو راستین الهی

دانلود

همدان، این سرزمین کهن همواره مهد ظهور و بروز عارفان و سالکان بزرگی بوده است.

آوازه سلوک و عرفان آیت الله شیخ محمدهادی تالهی همدانی، از زبان بزرگانی مثل شیخ محمدتقی انصاری، آیت الله مرعشی، آیت الله بهجت، آیت الله مدنی و دیگر رهروان طریق هدایت، فراوان به گوش رسیده است.