Skip to Content

روزشمار انقلاب

Loading the player...
روزشمار انقلاب

در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) به نقطه عطف خود رسيد. در اين روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بيش از 50 ساله رژيم پهلوي در ايران، ريشه کن شد و به خواست الهي حکومت جمهوري اسلامي تأسيس شد.اما این پیروزی دستاورد قیام مردم از سال 1341 به بعد بود که در بهمن به اوج رسید . در همدان از حادثه 30 مهر 57 به بعد حوادث زیادی رو داد . این برنامه نیز قصد دارد در تایم کوتاه خود وقایع انقلاب در همدان را بیان کند . این برنامه هر روز از صدای مرکز همدان به مدت 5 دقیقه پخش می شود .

تهیه کننده ، نویسنده و گوینده : میلاد شیران

صدابردار: داود قمرزاده - ابراهیم سامعی و محسن اسفندیاری