جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

روزه اولی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزه اولی

روزه اولی


Loading the player...

سلام داخل یك مسجد هستیم و می خواهیم با یك مسجدی كوچك صحبتی داشته باشیم اسم ایشان سید مصطفی موسوی است از او پرسیدیم كه امسال در ماه رمضان روزه گرفته است یا نه و او اینطور می گوید نه من را سحری بیدار نمی كنن ولی پارسال 3 روز اول ماه رمضان و آخر ماه رمضان و شب قدر را روزه گرفتم صد بار به هشون گفتم ولی مرا برای سحر بیدار نمی كنن پدرم فكر می كند من ضعیفم و نمی توانم روزه بگیرم از او در مورد روزه هایی كه پارسا گرفته پرسیدیم و او گفت كه وسطهای روز خیلی تشنه و گرسنه شده بودم ولی تحمل كردم تا افطار شد و بعد پدرم 5000 تومان به من هدیه داد و درآخر اینگونه دعا می كند از خدا عاقبت به خیری جوانها و سلامتی آنها را می خواهم.

You're inside a mosque and we have to talk with a small mosque Finally, and pray that these Of them are young and healthy, he'll eventually Kheiri He asked that this year Ramadan is fasting or not, and he says so! No, I do not wake SAHARI but last year the first 3 days of Ramadan and the fasting month of Ramadan and the Night I .Hshvn hundred times but I do not wake me for the magic My father thinks I'm weak and I cannot get day His name is SEYED MOSTAFA MOUSAVI