جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

روزه کودکان –روزه قزاقی یا پیوندی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزه کودکان –روزه قزاقی یا پیوندی

روزه کودکان –روزه قزاقی یا پیوندی


Loading the player...

در گذشته بچه ها حتی افرادی که به سن بلوغ نرسیده بودند در موقع سحر بیدار می شدند و در پای سفره سحر می نشستن. ساعاتی قبل از ظهر والدین کودک به چشمان کودک نگاه می کردند تا ببینند آیا بچه ها می توانند روزه خود را ادامه دهند یا خیر . اگر تشخیص می دادند که بچه شان نمی تواند روزه بگیرد او را راضی می کردند تا قبل از وارد شدن به اذان روزه را افطار کند و روزه پیوندی بگیرد . روزه پیوندی به دو نصف روز روزه کودکان می گفتند .به این روزه روزه قزاقی می گفتند و معتقد بودند ثواب اولین روز روزه کودکان به والدین می رسد . و پدر و مادر با اولین روزه روزه به کودکان هدیه می دادند تا هم او را تشویق به روزه کنند و همان ثواب روزه او را بخرند. قدیمی ها اعتقاد داشتن باید بچه ها از کودکی با احکام شرعی آشنا شوند تا در زمانی که بر آنها تکلیف می شود بتوانند به راحتی آن را انجام دهند .

Link to the two half-day Lent children said .To reward first-day Lent Kazakh told and believed those children's parents. First day to day with the children and parents who give up their day and also encouraged him to buy his day the same reward. I believe children of having a child should become familiar with the legal provisions to be on duty when they could easily do it. Lent is a link to the two half days. We say to this Lent, Lent Kazakh and they think that cons of this Lent also achieve to the mother and father of that person that get Lent. And parents with giving present to the children when they get Lent although that became happy get cons from that Lent. Old people think that children have to be friend with Ehkam from that time they are little until that time when they have to do this work easily do these works.