Skip to Content

روستای سیراوند

اگر از اسدآباد به سمت غرب و در امتداد جاد ه سنقر حركت كنیم بعد از طی حدود 8 كیلو متر به روستای یوسف آیاد می رسیم در آنجا راهی فرعی وجود دارد كه از راه اصلی سنقر جدا شده وبه سمت راست ادامه پیدا می كند و به روستای چنار شیخ منتهی میشود بعد از عبور از روستای دهنوش و قبل از رسیدن به چنار دو راهی دیگری نیز وجود دارد كه راه سمت راست به سیراوند می رسد از این دو راهی روستا مشخص نیست چون در پشت باغهای انبوه میوه پنهان شده است جاده ابتدا از وسط زمینهای كشاورزی عبور می كند و قدم به قدم بر ارتفاع آن افزوده می گردد سپس به باغها می رسد و بعد از پیمودن راهی كه سمت راست آن كوه و سمت چپ آن باغ است به روستای زیبای سیراوند میرسد. آب و هوای روستا به علت مرتفع بودن نسبت به اسدآباد سرد تر می باشد و زمستانهای پر برف و تابستانهای معتدل و خنك از مشخصات آن است وجود كوهستان از سه طرف و باغها و درختان انبوه از طرف دیگر آب و هوای فرح بخش و مناظر بی مانندی را در آنجا پدید آورده است . مردم سیراوند به زبان تركی سخن می گویند و از طوایف مختلفی تشكیل شده اند كه بیشتر جمعیت را بشیریها دارند كه از ایل ترك آذربایجانی افشار می باشند و از آنها به عنوان( امیر محله سی) نام برده میشود این طایفه قبل از مهاجرت به سیراوند مدتها در ترکیب ایل قشقایی وییلاق آن کوههای بختیاری بوده است كه مهاجرت زیادی نداشته اند و بعد از آنها بیات ها هستند كه از دو طایفه شیری ( شیری طایفه سی) در غرب روستا و بی (بیگی) در شرق روستا زندگی می كنند كه طایفه شیری مهاجرت های زیادی داشته اند .جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
یادش بخیر سیراوند زیبا سیروس بیات ۱۳۹۹/۰۷/۲ ۲۲:۴۶
روستای عزیزم چقدر دلم برایت تنگ شده بود از دیدن... طاهره ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۱۸:۴۳
روستای عزیزم چقدر دلم برایت تنگ شده بود از دیدن... طاهره ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۱۸:۴۳
ای سیراوان موطن و دلدارمن باغهای سبز تو پندار من... یداله ۱۳۹۵/۰۸/۵ ۲۰:۱۱

سیروس بیات
یادش بخیر سیراوند زیبا
0 (2 آرا)
پست شده در ۱۳۹۹/۰۷/۲ ۲۲:۴۶
یداله
ای سیراوان موطن و دلدارمن
باغهای سبز تو پندار من
هر وجب از خاک تو سلول من
بی وجودت میرود روحم زتن
+3 (3 آرا)
پست شده در ۱۳۹۵/۰۸/۵ ۲۰:۱۱ در پاسخ طاهره
طاهره
روستای عزیزم چقدر دلم برایت تنگ شده بود از دیدن این عکس ها کلی خوشحال شدم همه این عکس ها رو می شناسم دستتون درد نکنه
0 (2 آرا)
پست شده در ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۱۸:۴۳
طاهره
روستای عزیزم چقدر دلم برایت تنگ شده بود از دیدن این عکس ها کلی خوشحال شدم همه این عکس ها رو می شناسم دستتون درد نکنه
0 (2 آرا)
پست شده در ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۱۸:۴۳