حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

رژه روز ارتش - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

رژه روز ارتش

29 فر وردین روز ارتش نامگذاری شده است. یگان های برگزیده ارتش نیز در استان همدان این مراسم را با اقتدار برگزار کردند.