Skip to Content

زمینه پژوهشی گسترده رشته داروسازی

دبیر همایش «چشم انداز دانشجوی داروسازی»

زمینه پژوهشی گسترده رشته داروسازی

دبیر همایش «چشم انداز دانشجوی داروسازی» در همدان گفت: علم داروسازی تنها به حضور داروساز در داروخانه ختم نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا منصوری در همایش «چشم انداز دانشجوی داروسازی» در همدان با بیان اینکه آینده داروسازی مسئله مهمی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از دانشکده های داروسازی قرار گرفته است، گفت: دانشکده داروسازی همدان نیز یکی از دانشکده های داروسازی است که از این جرگه عقب نمانده و با همت جمعی از دانشجویان دلسوز نخستین دوره همایش داروسازی را باهدف آگاهی بخشی آینده داروسازی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه این سمینار با حضور برترین های علوم دارویی کشور برگزار شده است، گفت: حضور دانشجویان در این همایش نشان دهنده آن است که آینده رشته داروسازی از دغدغه های این قشر است و برگزاری این همایش با شعار «جهان هرکس به اندازه وسعت دید اوست» تایید این موضوع را بیان می کند.

منصوری با بیان اینکه هر فرد به اندازه وسعت دید خود پیشرفت می کند، گفت: اگر به افق های دورتر بیاندیشیم و چشم اندازهای رشته داروسازی را با دقت بنگریم در می یابیم علم داروسازی آنقدر گسترده است که فقط ختم به حضور داروساز در داروخانه نمی شود.

دبیر همایش «چشم انداز  دانشجوی داروسازی» با تاکید بر اینکه رشته داروسازی زمینه پژوهشی فوق العاده گسترده ای دارد، گفت: شناخت مسیرهای آینده ای که پیش روی هر دانشجوی داروسازی است و انتخاب یکی از این مسیر ها از مهمترین وظایف و انتظارات دانشجویان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش گام کوچکی از یک مسیر پر پیچ و خم است که در مقابل دانشجویانی قرار دارد که آینده رشته داروسازی از دغدغه های مهم و اساسی آنهاست، گفت: آگاهی بخشی اگر در کنار عمل نباشد ثمره اصلی خود را نخواهد داد و برای شروع یک اقدام همواره باید از خود پرسید درنهایت به کجا می خواهیم برسیم.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از همان زمان شکل گیری ایده باید در ذهن نقش ببندد، گفت: هدف از آگاهی بخشی آینده داروسازی که در همدان تحت عنوان PSP برگزار شده این است که ابتدا دانشجو احساس نیاز به هدف گذاری برای آینده خود را در درون خود بیابد و پس از آن با کمک تجربه بزرگانی که پیشرو مسیرهای مختلف علم داروسازی بوده اند در مسیر انتخابی خود گام بردارد.

منصوری با ابراز امیدواری از اینکه دانشجویان داروسازی کشور با هدف مشخص و با علم کافی در مسیر انتخابی خود درست گام برداشته و به موفقیت برسند، گفت: دانشجویان باید خود به این باور برسند که نقش داروساز بسیار گسترده تر از حضور در داروخانه است و زمینه های گسترده تری از عرصه داروخانه برای فعالیت وجود دارد.