جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

زندگینامه باباطاهر همدانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زندگینامه باباطاهر همدانی

زندگینامه باباطاهر همدانی


Loading the player...

اینکه باباطاهر چگونه زیسته و در چه تاریخی متولد شده است دقیقا" معلوم نیست. زندگی این عارف بزرگ در پرده ای از ابهام و هاله ای از افسانه ها پیچیده شده است. با این همه مورخین تاریخ ولادتش را سال 326 ه.ق و وفاتش را سال 410 نوشته اند. او را هم عصر طغرل سلجوقی دانسته اند. سلطان طغرل بیگ هنگام سفر به همدان با باباطاهر ملاقات کرده است. دو بیتی های باباطاهر برخلاف ظاهر ساده و لحن روان دارای باطنی عمیق است که در اقیانوسی عمیق موج می زند و به راستی سفر به اعماق آن کار آسانی نیست. از وی 362 دو بیتی به جا مانده است. او اشعار خود را به لهجه خاصی تنظیم نموده است.

 

Make Baba Taher lived, how and in what historical is born precisely "is not clear. The life of this great mystic in a curtain of ambiguity and a halo of legends has been complicated. With this year's on all major waladatsh 326 Ah AH and wfatsh have written the year 410. He is also Colonel seljuq era. Seljuk Bey during a trip to Hamedan with Baba Taher has met. Two bit of Baba Taher Unlike simple appearance and mental tone has deep esoteric is in deep oceanic wave and truly travel to the depths it is not an easy task.

 

 

 

 

 

در نگاه بيشتر ببينيد