زهره دوستی

 زهره دوستی  متولد  یکم مهرماه 1345 در شهر همدان که از سال 1363  با  شغل گویندگی وارد صداوسیمای مرکز همدان شد و در مشاغل نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه های مختلف در رادیو به ادامه کار پرداخت  و در سال 1374 به عنوان تهیه کننده رسمی مرکز همدان برگزیده شد و شروع به تولید برنامه های متنوع و مختلفی نمود . خانم دوستی در طول خدمت خویش موفق به کسب عناوین زیادی در جشنواره های مختلف به شرح ذیل نمود.

-          برگزیده بهترین تهیه کننده رادیویی برای نمایش عاشق کشون در جشنواره نهم مراکز در سال 80

-          تهیه کننده برتر شبکه جوان در سال 80

-          برگزیده بهترین تهیه کننده رادیویی برای نمایش دل و دشنه در جشنواره دهم مراکز در سال 81

-          نامزد بهترین تولیدات رادیویی مراکز استانها  برای برنامه های صدای جوانی (1380)، حرفهای جوانی ، آیینهای بومی(1386) ، هفت دروازه (1393)، صبح الوند(1389)

-          برگزیده بهترین تهیه کننده رادیویی برای نمایش حسرت جاوید در جشنواره پانزدهم مراکز در سال 86

-          برگزیده مقام برتر بازنشستگی در اول شهریور 89