جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

ساخت یک هواپیمای کوچولو - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساخت یک هواپیمای کوچولو

ساخت یک هواپیمای کوچولو


Loading the player...

 

من سعید شمس علی هستم دانش آموز سال دوم ریاضی دبیرستان عامه حلی و همراه دوستم پیام فروزنده ابتدا ما بدنه هواپیما را از چوب بالسا و راش ایرانی درست کردیم و آنها را کنار هم قرار دادیم بعد از ان شروع به کارهایی مثل کذاشتن سرور موتور و موتور روی آن اقدام کردیم. بنده پیام فروزنده هستم دانش اموز سال دوم دبیرستان هواپیمایی که ما ساختیم تقریبا همه قسمتهایش را تکه تکه با کمک هم ساختیم کلا جنس چوب اولیه اش از چوب بالسا است واین چوب ها با شکل ها و فرمهای مختلف به هم وصل می شوند و این هواپیما به این شکل ساخته می شود این هواپیما ایگل 2 از 4 تا سرور موتور و یک موتور تشکیل شده که قابلیت پرواز تا یک کیلومتر مربع را دارد البته این بستگی دارد به رادیو کنترلش تا چه حد نیرو داشته باشد این 4 تا سرور موتور قابلیت کنترل الویتور ، رادور و الدون را دارند که الویتور باعث بلند شدن و نشستن هواپیما روی زمین و تغییر ارتفاع رادو برای حرکتش روی زمین و مواقع کمی پیش می آید که در هوا از آن استفاده بشود و الدون که برای تغییر شیب هواپیما توی هوا است این هواپیما بیشتر برای نقشه برداری و عکس برداری از مناطقی که ناشناخته اند یا هواپیما های دیگر نمی توانند به آنجا دسترسی داشته باشند به خاطر اندازه کوچکش می تواند به این مناطق دسترسی پیدا کند و فیلم برداری و عکس برداری انجام دهد که در هوا شناسی و موارد مختلف ممکن است استفاده بشود

 

 

i am Saeed Shams ali and student of the finish grade of math magor in high school in Allame Helli school  first we made body of the air plane from Balsa wood and iranian Rush wood  and put them together I am a student of second year high school lustrous message Airlines that made almost all the pieces together parts made entirely of balsa wood has its original wood Vine wood shapes and forms and are connected to the plane of the figure is made . radar is for moving of it on the ground and in less time is used for moving in air and Eldon that change lenght of air plane . because it little size can achive to this places and done photography and  getting video that maybe use in the air condition and other places this air plane is eagle 2 is made from 4 servermotor and one motor is made that could fly to 1 kilometer square . but this is related to it radio control that until what frecanse have power in 4 server motor could control elevator radar and Aldon. that elevator cause fly the air plane and moving the air plane on the ground and controling eleit of the air plane in the air. radar is for moving of it on the ground and in less time is used for moving in air and Eldon that change lenght of air plane . radar is for moving of it on the ground and in less time is used for moving in air and Eldon that change lenght of air plane . because it little size can achive to this places and done photography and  getting video that maybe use in the air condition and other places