Skip to Content

سبک زندگی(ویژه هفته بسیج)

Loading the player...
سبک زندگی(ویژه هفته بسیج)

سبک زندگی برنامه است گزارش محور و در این برنامه 25 دقیقه ای موضوعات مختلف بررسی و تحلیل می شود.این برنامه روزهای فرد از شبکه رادیویی همدان پخش می شود.در این برنامه که با رویکرد فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر سبک زندگی اسلامی است در هفته بسیج متناسب با این ایام به بررسی زندگی بسیجی و از دیدگاه اسلام پرداخته و نحوه زندگی سالم و حتی الگوی صحیح مصرف در این هفته با رویکرد بسیج بیان می شود.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :زهره جلیلوند

گوینده:معصومه خاقانی

نویسنده:زهره جلیلوند

گزارشگر:معصومه خاقانی