Skip to Content

سبک زندگی

سبک زندگی

سبک زندگی به معنای شیوهٔ زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، و آگهی‌ها همگی تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند. سبک زندگی فرد، اجزای رفتار شخصی او نیست، لذا غیر معمول نیستند. بیشتر مردم معتقدند که باید سبک زندگی‌شان را آزادانه انتخاب کنند. در بیشتر مواقع مجموعه عناصر سبک زندگی در یک‌جا جمع می‌شوند و افراد در یک سبک زندگی مشترک می‌شوند. به نوعی گروه‌های اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شده و یک سبک خاص را تشکیل می‌دهند.

سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ مردم رابطه نزدیک دارد. مثلا می‌توان شناخت لازم از افراد جامعه را از سبک زندگی افراد آن جامعه بدست آورد. برنامه رادیویی سبک زندگی  با هدف دستیابی به سبک وفرهنگ صحیح زندگی ورسیدن به آرامش ، امنیت ، تعالی وپیشرفت حقیقی در صدای مرکز همدان تهیه و پخش می شود.این برنامه بر اساس موضوعات اجتماعی جامعه تهیه و پخش می شود.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :خانم جلیلوند

نویسنده: خانم جلیلوند

گزارشگر:خانم خاقانی

گوینده:خانم خاقانی