سجاده(ویژه برنامه اذان صبح)

جسم و روح انسان نيازهاي خاصي دارد و بسياري از انديشمندان معتقدند انسان روحي است که جسم دارد؛ به عبارتي اولويت اصلي انسان تغذيه روح است همچنان که انسان به تغذيه جسم اهميت مي دهد بايد به تغذيه روح هم توجه کند و حتي به آن اهميت بيشتري بدهد و آن چه را براي سلامت روحش مفيد است، به کار گيرد. داشتن صفات نيکو، پرورش فضايل اخلاقي، مداومت بر انجام کارهاي خوب و پرهيز از رذايل اخلاقي از جمله مهم ترين راهکارهايي است که به تغذيه روح کمک مي کند. يکي از بهترين راه ها براي تغذيه روح، سحرخيزي است. 

 

نتايج تحقيقات گسترده علمي نشان مي دهد که سحرخيزي -که در تعليمات ديني بر آن توصيه بسياري شده است- براي روح و جسم بسيار مفيد است. به عنوان مثال غلظت خون با سحرخيزي کاهش مي يابد و هورمون هاي ضدافسردگي در بدن انسان ترشح مي شود، به طوري که افراد سحرخيز کمتر دچار افسردگي مي شوند. سحر زماني است که اکسيژن خالص به سطح زمين مي رسد و اين هواي پاک و اکسيژن خالص براي سيستم بدن بسيار مفيد است.

 

در بسياري از روايات اسلامي، ائمه اطهار(ع) به سحرخيزي توصيه کرده اند. امام رضا(ع) در روايتي مي فرمايند که رزق خاصي براي بندگان تقسيم مي شود که زمان آن بين طلوعين است. يعني بين طلوع فجر و طلوع خورشيد و خواب در اين ساعات مکروه است زيرا انسان را از دريافت اين رزق خاص محروم مي کند. در مذمت خواب صبح گاه روايات بسياري داريم. 

 

در روايتي آمده است که خواب صبح از ناداني انسان سرچشمه مي گيرد. اين روايت بدين معناست که اگر انسان بداند نخوابيدن در اين ساعات از روز چه فوايدي دارد، هرگز نمي خوابد اما نسبت به اين مسئله نادان است.معمارياني با اشاره به اين که سحرخيزي در وسعت رزق، زيبايي چهره و اخلاق حسنه تاثير دارد، مي گويد: علماي اخلاق تاکيد مي کنند که اگر مي خواهيد اخلاق حسنه داشته باشيد، سحرخيز باشيد. از طرف ديگر سحرخيزي باعث تقويت اراده فرد مي شود. زيرا خواب صبح که در ادبيات ما به «شکرخواب» معروف است، بسيار شيرين است و مقاومت براي نخوابيدن در اين ساعات فقط کار انسان هاي بااراده است. 

 

در واقع همان زماني که به بيداري و سحرخيزي توصيه شده است، خواب بسيار لذت بخشي دارد و سحرخيزي يعني غلبه بر اين خواب لذت بخش براي رسيدن به دستاوردهاي بهتر و بزرگ تر، مقاومت در برابر خواب صبحگاهي و کسب اين لذت اراده انسان را تقويت مي کند، کسي که بتواند در مقابل اين لذت مقاومت کند در طول زمان قادر خواهد بود با تقويت اراده در برابر لذت گناهان هم مقاومت کند. حتي شايد بتوان گفت قدرت روحي افراد با چنين تمرين هايي افزايش پيدا مي کند. چنان که افرادي که عادت به سحرخيزي دارند، به طور کلي مقاوم ترند و قدرت روحي بالاتري دارند، بسياري از روستاييان که عادت به سحرخيزي دارند، انسان هاي مقاوم و با استقامتي هستند و در برابر مشکلات به زانو در نمي آيند. 

برنامه سجاده عنوان برنامه ای است که با پخش برنامه های متنوع به ایجاد آرامش و فضای معنوی در ساعات نخستین روز می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

مشخصات برنامه

نام برنامه :سجاده      

 تهیه کننده:مجید صناعتی

نویسنده:مجید صناعتی 

 گوینده:موسی طالبیان                              

 صدابردار:مجید صناعتی    

مدت برنامه: 33 دقیقه

کارشناس تفسیر صحیفه:دکتر محمد رضا فریدونی

کارشناس تفسیر قرآن: دکتر محمد آهی                                                                                                                                                                                                                                                                                         

تاریخ تولید: 1393