جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

سحر رمضان در بیمارستان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سحر رمضان در بیمارستان

سحر رمضان در بیمارستان


Loading the player...

در حوالی سحر یكی از روزهای ماه مبارك رمضان به یكی از بیمارستانهای شهر همدان رفتیم تا از نزدیك شاهد باشیم كه این فداكاران چگونه لحظات سحری خود را سپری می كنند . به سراغ كادر بیمارستان رفتیم و باچند نفر از آنها گفتگویی داشتیم . از آنها درمورد سختی كارشان پرسیدیم و اینكه در این لحظات سحری دور از خانواده به آنها چگونه می گذرد . از آنها پرسیدیم ممكنه در ماه رمضان این ماه مبارك روزه بودن باعث بی حوصلگی و خستگی شما بشود و این امر باعث شود تا با همراهان بیماران خوش اخلاقی نكنید و این روزه داری بر رو ی شما اثر منفی بگذارد . و جوابهایی كه شنیدیم بسیار تكان دهنده بود . آنها می گفتند كه با عشق این شغل را قبول كرده اند و كاملا" به این موضوع واقفند كه كسی كه به بیمارستان مراجعه می كند دچار اضطراب و نگرانی است و آنها وظیفه خود می دانند كه آنها راآرام كنند .

From dawn on one of the days of the month of Ramadan is one of the teaching hospitals of the city of Hamadan REFTIUM to be seen from near their self how your receipts SAHARI moments. The Scouting staff of the hospital reftium and bachand of their interview. Of them about the hardness of their ask and that in these moments away from family to how they SAHARI is going. They are asked in the month of Ramadan, the month of fasting and hosulgi being the cause and fatigue you geared and cause to welcome patients and ethically do fasting on the growing of negative effect you. And answers, which have a very improval. They may say that with love this job have been agreed and were aware of the completely "to this issue that those who visit the hospital as having anxiety and worry, and they will know that they are re relax their task.