سرزمین افسانه ها

داستان های که دارای عوامل تخیلی بسیار و شخصیت های خارق العاده و عجیب و شگفت هستند و امکان وقوع ماجراهای آن ها دور از ذهن و در غیر ممکن است افسانه نامیده می شوند.محققان ادبی معتقدند که افسانه ها از قدیمی ترین نوع ادبیات هستند .

دراین افسانه ها همیشه یک عامل غیر واقعی وجود دارد این عامل می تواند خارق العاده باشد مثل اژدها یا سیمرغ ،یا شئی جادویی باشد مثل شب کلاه ،قالیچه ،انگشتر ،یا سفره ای که همه ی غذا ها را آماده کند یا ممکن است ظاهر انسانی داشته باشد مثل جادوگر ،غول یا پریان و کوتوله ها .در این افسانه ها مهم این است که قهرمان همیشه یا با این عوامل غیر واقعی در گیری دارد یا با کمک آن ها موفق می شود .این افسانه ها گاه بسیار وحشتناک هستند و گاه بسیار لطیف وزیبا هستند.

سرزمین افسانه ها عنوان برنامه ای است که در آن همراه با نقل داستانها و حکایت های مختلف که در ادبیات فارسی و کتب قدیمی آمده است می پردازد.در این برنامه سعی می شود همراه با نقل داستان از کتب مختلف ادبی خود آن کتاب ها نیز با بیانی علمی و ساختاری ساده بیان شود.در این برنامه رادیویی همراه با نقل و بررسی افسانه های ایرانی در قالب نمایش رادیویی ارائه می شود.

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

 

 

  این برنامه در صدای مرکز همدان پخش می شود.

تاریخ تولید: 1394