جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

سرفه زدن نماز را باطل نمی کند. - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفه زدن نماز را باطل نمی کند.

سرفه زدن نماز را باطل نمی کند.


Loading the player...

در این برنامه مریم، مادر بزرگ را در حال خواندن نماز می بیند در حالی که دربین نماز مادربزرگ سرفه می زند او از این کار تعجب کرده و فکر می کند که مادر بزرگ نمازش باطل شده است و در آخر نماز از او در این باره می پرسد. مادربزرگ برای او توضیح می دهد که سرفه زدن و عطسه زدن نماز را باطل نمی کند.

In this program, the grandmother of Mary, reading the prayer sees while her grandmother prayer among us cough of this wondering and thinks that Grandma has been invalidated, and at the end of the prayer of him about asks. Her grandmother explains that for coughing and sneezing with does not invalidate the prayer.