سریال بادبانهای برافراشته

این مجموعه حادثه ی، قصه کشتی اسپرانتا (به معنی امید) را دنبال میکند که راهی سفری به نیمی از کره زمین میشود. در جریان این سفرها، یک سری حوادث و ماجراجویی های غیرقابل باور برای خدمه این کشتی اتفاق میافتد و آنها برای رسیدن به مقصد خود، سخت تلاش میکنند تا بتوانند موانع مختلف را از جلوی راه خود بردارند.

در طول سفر، آنها با نیروی پرقدرت و غیرقابل کنترل طبیعت روبه رو می شوند، تجربه برخورد با دزدان دریایی را از سر می گذرانند، دشمنان خطرناکی را تجربه میکنند و در کل، با موانعی روبه رو و درگیر میشوند که کمتر کسی حتی تصورش را هم نمیتواند داشته باشد.

منتقدان هنری، بادبانهای برافراشته را یکی از بهترین کارهای هنری کشور رومانی در چند دهه اخیر میدانند و میگویند در صنعت سینما و تلویزیون این کشور کمتر توانسته چنین اثر محکم و قابل دفاعی تهیه و تولید کند.

این مجموعه با چیزهایی مثل ایده های متفاوت آدمها، ماجراجویی، دوستی، صداقت و رویاپردازی سروکار دارد که همگی از نکته های مورد علاقه تماشاگران (بویژه نوجوانان) هستند.

این نکات در تلفیق با حال و هوای ژول ورنگونه مجموعه، دست به خلق اثری به یادماندنی میزنند. فراموش نشود این مجموعه در دوران پس از انقلاب فرهنگی دولت کمونیستی وقت رومانی ساخته شد. تولید مجموعه های با این حال هوا و فضا در آن دوران کمی تعجب برانگیز است.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

تهیه شده در تامین برنامه مرکزهمدان