جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

سفال طرح جدید - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفال طرح جدید

سفال طرح جدید


ساخت سفال با بهره گيري از خاك رس قرن هاست كه مورد توجه بشر بوده است و از ظروف سفالين براي بهره گيري در زندگي استفاده مي شده است و هنرمندان زيادي در اين زمينه مشغول فعاليت هستند . كه البته همه اكنون نيز ظروف سفالين جايگاه خود را در بين مردم يافته و در زندگي روزمره مورد بهره قرار مي گيرند با توسعه اين هنر رشته هاي دانشگاهي هم در اين زمينه ايجاد شده است كه دانشجويان اين رشته در لالجين كه پايتخت سفال كشور نام گرفته استT از خاك رس طرحهايي زيبا ساخته و پرداخته كرده كه با زندگي امروزي نيز همخواني داشته و به صورت تزيين بكار رود .

Making potsherds with help of soil is very advanced and famous from hundreds of years ago and potsherds plates were used a lot in the life of human and also there are a lot of artists working on these things. Nowadays using from potsherds is too advanced between people and also major of this work is now available in universities of the world and now students of Lalegin in in this major make beautiful potsherds with Ros soil

{gallery}tarhsofal{/gallery}