Skip to Content

سفر پر ماجرا

سفر پر ماجرا

نمایش طنز سفر پرماجرا که از رادیو همدان در ایام نوروز پخش می شود نام برنامه است نمایشی که به صورت طنز به بیان واقعیت ها می پردازد.

در این نمایش چند قسمتی حکایت خانواده ای را می شنویید که برای فرار از خرج ایام نوروز قصد مسافرت می کنند که بر ای رفتن به این سفر دردد سرهای زیادی را متحمل می شوندو...

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :محمد ابراهیم سامعی

بازیگران: احمد رضا جلیلوند-مریم والا مقام -سمانه قصابانی -بابک ابراهیمی

نویسنده و کارگردان: بابک ابراهیمی

صدابردار:محمد ابراهیم سامعی

افکتور :احمد رضا جلیلوند