جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

سکونتگاه پنهان در 6 متری اعماق زمین –سامن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سکونتگاه پنهان در 6 متری اعماق زمین –سامن

سکونتگاه پنهان در 6 متری اعماق زمین –سامن


Loading the player...

سامن شهری در 15 کیلومتری ملایر در استان همدان است .این مجموعه در بستری سنگ گرانیت به صورت دست کن ایجاد شده است. کاوشها و بررسی های باستان شناسی نشان داده است که سامن مورد توجه اقوام تاریخی و در دوره های مختلف سکونتگاه مردم بوده است. این مکان برای برگزاری مراسم های مذهبی ،پناهگاه،و یا در مقاطعی محل دفن بزرگان بوده است . ارتفاع اتاق ها از کف تا سقف 180 تا 200 سانتی متر بوده است و در بدنه این اتاقها حفره های کم عمق برای قرار دادن لوازم روشنایی قرار داده بودند. در نخستین کاوش در اتاقهای این مجموعه تعداد زیادی اسکلت انسانی و ظروف سفالی به چشم می خورد و تا کنون نزدیک به 150 اتاق شناسایی شده است .در کنار دیواره های این اتاقها سکوهایی سنگی قرار دارند که محل قرار گرفتن اشیا و لوازم هستند. تا به حال یک و نیم هکتار از این مجموعه تحت کاوش های باستانی قرار گرفته است.

Samen is one of the cities in 15 kilometer of Malayer in Hamedan this collection is near to the GRANITE stone is made with hand and in historical searching this Samen was very important in period of times. This place was used as shelter and places for ceremonies and digging big dead persons and it room height were 180 to 200 centimeter and there were some little holes for putting light equipment and in the first researches it is found some skeletons and plates that till now there are 150 rooms found in it and there are some places that were for putting things and equipment and other things and until now half HECTAR of this place is searched