جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

سکوی فرود هوشمند برای ورزشکاران پرش سگا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سکوی فرود هوشمند برای ورزشکاران پرش سگا

سکوی فرود هوشمند برای ورزشکاران پرش سگا


Loading the player...

ثبت اطلاعات در مورد طول پرش سگا معمولا همراه با خطا بوده و زمان زیادی لازم دارد. اخیرا سیستم حس گر نوینی طراحی کرده اند که روی شن ها نقشه دقیقی از محل فرود و طول دقیق جهش پرش این ورزشکاران ترسیم می کند.

Information about the length of the jump Sega usually associated with the error, and a lot of time. Recently a new crafting system has design sense that a detailed map on the landing place of the sand and the exact length of jumps jump these drawing athletes.