جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

سیاه چاله ها - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیاه چاله ها

سیاه چاله ها


Loading the player...

آیا می دانید سیاه چاله ها چی هستند؟ به طور مختصر سیاه چاله قسمتی از فضا است که جرم بسیار زیادی در آن متمرکز شده و هیچ جرمی در مجاورت آن نمی تواند از گرانش آن فرار کند در حال حاضر بهترین نظریه در مورد گرانش نظریه ی نسبیت عام انیشتین است ما هم برای درک بهتر جزییات سیاه چاله ها باید به بعضی از نتایج نسبیت عام رجوع کنیم اما بیایید با تفکر در مورد گرانش در مورد محیط های عادی و در سطوح ساده شروع کنیم فرض کنید که در روی یک سیاره ایستاده اید و یک سنگ را به بالا پرتاب می کنید فرض کنید که آین را زیاد پر قدرت پرتاب نکرده اید سنگ برای مدت کوتاهی به بالا حرکت می کند اما پس از مدتی شتاب گرانش سیاره آن را مجبور به سقوط می کند حالا اگر شما سنگ را آن چنان پر قدرت پرتاب کنید که از گرانش سیاره کاملا دور شود به بالا رفتن خودش ادامه می دهد سرعتتی که شما نیاز دارید که به سنگ بدهید تا از گرانش سیاره رهایش کنید سرعت گریز نامیده می شود همانطور که می دانید سرعت گریز سیاره به جرم آن بستگی دارد یعنی اگر سیاره چگال باشد گرانش آن هم بسیار قوی است و سرعت گریز هم بسیار بالا می رود اما یک سیاره ی سبک تر سرعت گریز کمی هم دارد و سرعت گریز هم چنین به فاصله از مرکز سیاره هم بستگی دارد هرقدر که به مرکز سیاره نزدیک باشید سرعت گریز شما هم بیشتر است مثلا سرعت گریز زمین که با جاذبه ی آن هم آشنا هستیم حدود 2/11 کیلو متر بر ثانیه است در حالی که سرعت گریز ماه فقط 4/2 کیلو متر بر ثانیه است حالا قسمتی از فضا را در نظر بگیرید که حاصل تمرکز عظیمی از جرم با شعاع کم است که سرعت گریز آن بالا تر از سرعت نور است در حالی که هیچ چیز نمی تواند یالا تر از سرعت نور حرکت کند پس هیچ چیز هم نمی تواند از گرانش و جاذبه ی آن سیاره فرار کند حتی یک شعاع نور هم نمی تواند از جاذبه و گرانش این جسم فرار کند و به سوی آن بر میگردد این منطقه را سیاه چاله می گویند پس سیاه چاله یک منطقه غیر قابل مشاهده در فضا است و البته به خاطر این غیر قابل رؤیت است که هیچ نوری از آن نمی تواند خارج شود و وقتی نوری از هر پدیده ای به چشم ما نرسد آن را نمی بینیم دانشمندان فکر می کنند که سیاه چاله ها زمانی ستاره های بزرگی بوده اند و فکر می کنند سیاه چاله وقتی تشکیل می شوند که یک ستاره ی بزرگ سوخت اش تمام می شود در این هنگام جمع و کوچک می شوند و سپس منفجر می شوند و لایه های خارجی تر را از دست می دهند و باز هم جمع تر و کوچکتر می شود ماده ای که ستاره را تشکیل می دهد آنقدر جمع می شود تا به اندازه ی یک نقطه ی ریز د می آید این نقطه سیاه چاله است سخت است تصور کنیم که چطور این قدر ماده می تواند در داخل یک نقطه ی ریز جا بشود و همین مقدار عظیم ماده است که نیروی جاذبه ی سیاه چاله را به وجود می آورد نیروی جاذبه ای که هیچ چیز نمی توند از آن فرار کند حتی نور

do you know what are the black holes ? in a summary way black hole is a part of space that is focused a high mass in it and no mass can not scape near it from it gravity . now the best think about gravity is think of Anishatin think . we also for find out better things about balck holes have to reject to some kinds of totals of thinks of this proffesor ? but come start with think about gravity about simple spaces and in simple surface . imagine that you are stay on the bad surfaces of a planet and shoot a stone to up! imagine that you dont shoot that stone powerful stone move for a short time to up but fell down after a time that gravity speed of planet cause it come down . now if you shoot stones with a lot of power that get far from gravity of earth and plant completly for always continue to go up for always . speed that you need to to give to stone that fall it from gravity of plant named as speed of scape . in the way that you now speed of scape is related to it mass and weight . it means if planet will be mass it gravity will be too powerful . it means if planet will be mass it gravity will be too powerful and go up speed of scape a lot. but a softer planet has a more little speed for scape and speed of scape also is related to the distance between the center of planet . if you be neer to center of planet your scape speed is more . for example speed of scape of plant that you are famillier with it gravity is near to 11.2 kilometer per second in a way that speed of moon is 2.4 kilometer per second . now imagine a part of space that is full of focus on mass that scape speed of it is more than speed of light . in a way that nothing could move with the light of light or higher than it so for this reason nothing can scape from gravity of that planet. and othing like a light can not scape from gravity of this capacity and go back to it . this part of space is named as black hole . for this reason black hole is a part that can not seen in the space and also because of this can not been see that any ligh can not go from it out and in the time that light can not achive to our eyes we can not see it . scientists think that black holes were in a time big stars . and think that black holes when are produced and make that it become empty fuel of a big star . in this time it will become little and then bomb and burn and lose it outer layers and again became little and little. ingredient that produce star in a way that become litter until it become a little spot and this part is a black hole . it is hard that we imagine that how a ingredient became little that go in a little spot and this big amount of ingredient that produce energy of gravity of black hole . a gravity energy that nothing can scape from it maybe light