جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

سیمای مدرسه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سیمای مدرسه

دانلود

آموزش دروس دوره اول و دوم متوسطه از مدرسه تلویزیونی صدا و سیمای مرکز همدان در برنامه سیمای مدرسه هر روز ساعت  8:00 ، 8:30 ، 11:30 ، 12:00 ، 14:00 و 14:30 توسط استاتید و دبیران برجسته استان