جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

شاطر علی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاطر علی

شاطر علی


Loading the player...

شاطر علی نانوای محله ما بود سحر به مغازه می رفت ونان ها را به قاعده درست می كرد همه مشتری ها از او راضی بودند نان هایش بزرگ و خوب بود و یك ذره دور ریزنداشتند شاطر علی به مردم داری در محله مشهور بود وهمه از او راضی بودند او در شب های مثل هفتم محرم نان ها را رایگان بین مردم توزیع می كرد اما بعد او فرزندانش مغازه را بستند اما هنوز هم یاد و خاطره شاطر علی در ذهن همه مردم محله مانده است

Shater bakers area we had the magic to a shop, it is and bread to the rule just moved is. All of the customer he had great and well satisfied bread and a remote litlle shater there was no people says the famous area of he were satisfied he was ' on the night of 7th Muharram free the bread like between people is to but then he his the distribution of goods to North Korea but still learning and memory in the minds of all the people of the neighborhood shater Ali is left