جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

شب نوزدهم ماه رمضان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شب نوزدهم ماه رمضان

شب نوزدهم ماه رمضان


Loading the player...

 

در بحث آئینهای رمضان در فرهنگ مردم همدان وتوابع می خواهیم درمورد مسائل مربوط به روز هجدهم وآمادگی برای برگزاری احیائ شب نوزدهم مطالبی به عرض میرسد: از آنجا که روز هجدهم ماه رمضان به شب نوزدهم ویکی از شبهای احیا وصل می شود مردم به سیاهپوش کردن مساجد می پردازند ولباس سیاه به تن می کنند .بسیاری از مردم نزدیک به غروب به حمام رفته وغسل می کنند ،در گذشته که درخانه ها حمام نبود و از حمامهای عمومی وخصوصی استفاده می شد صاحبان گرمابه ها دستور می دادند آب خزینه ها ودوشها را زیاد گرم نکنند تا سبب تشنگی روزه داران نشود .آنهاکه قصد داشتن در شب نوزدهم نذری دهند خود را برای برگزاری مهمانی یادادن نذری آماده می ساختند وآنچه را که باید سر افطار یا پس از آن بین همسایگان یا نمازگذاران توزیع شود پخته وآماده کرده وعصرهنگام در ظرفهای مخصوص ریخته وبرحسب نوع نذری روی آن را تزئین کرده و تقسیم می کردند. بین بعضی از خانواده ها مرسوم بوده که پیش از مغرب به گوستان می روند وبالای سر متوفی قرآن خوانده وطلب آمرزش می کنند، عده ای هم به امامزادگان شهر مانند امامزاده عبدالله ،امامزاده یحیی و شاهزاده حسین رفته ضمن زیارت دو رکعت نماز میخوانند وبرای فرزندانشان دعا وبرای رفتگانشان طلب مغفرت می کنند.!