رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

شعارهای فناناپذیر - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

شعارهای فناناپذیر

برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است.آخرین تولیدات تلویزیون

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران

بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام