جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

شعر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شعر

شعر


Loading the player...

 

 

اين قطعه قطعه اي طنزاست كه درباره شعر به بيان نكات ظريفي ميپردازد. در اين قطعه داشتن درايت –احسا س و شعر نياز دارد و اغلب شاعران در فقرو تنگدستي زندگي مي كردند البته شاعراني هم بودند كه با نشستن بر روي سفره سلاطين زندگي خوب داشته اند . شاعري كاري سخت است وكمتر مي پردازد در كل اين قطعه تنها نگاهي طنز آلود به شعراي همه قرنها داشته است و با نگاهي تيزبين به نقد شاعران خوب و بد مي پردازد .