Skip to Content

شهرستان نهاوند در معرض زمین خواری

فرماندار نهاوند

شهرستان نهاوند در معرض زمین خواری

فرماندار نهاوند گفت:پنج منطقه در شهرستان نهاوند در معرض زمین خواری قرار دارند لذا دستگاه های مسوول باید به این مناطق به صورت ویژه توجه و آنان را از تعرض زمین خواران محافظت کنند.

به گزارش ایرنا امامعلی عبدالملکی در نشست اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با زمین خواری نهاوند افزود: بحث زمین خواری به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است که نه تنها به نسل فعلی بلکه به نسل های آینده هم آسیب وارد می سازد لذا برای مبارزه با عاملان این پدیده شوم و حفاظت از زمین های دولتی ستادی تشکیل شده است.
فرماندار نهاوند با تاکید بر اینکه برای حفظ زمین های دولتی لازم است حدود این اراضی مشخص شود افزود: مطابق قانون زمین های با شیب 10 درصد متعلق به منابع طبیعی است لذا لازم است اراضی دولتی تعیین حدود شده و نسبت به حفاظت از آنها اقدامات جدی به عمل آید .
وی به نقش دستگاه های مسوول در مقابله با نفوذ زمین خواران در مناطق مستعد زمین خواری اشاره کرد و گفت:منابع طبیعی و اداره راه و شهر سازی دو دستگاهی هستند که می توانند در این زمینه مستقیم وارد عمل شوند و در خصوص مالکیت و اخذ سند زمین ها اقدام جدی انجام دهند.
وی همچنین از اراضی حاشیه تپه ابوذر به عنوان یکی از مناطق در معرض خطر زمین خواری یاد کرد و گفت : به رغم اقدامات صورت گرفته در حریم تپه ابوذر باید با حفاظت از منابع طبیعی ، آبیاری ، جلوگیری از قطع درختان و بهداشت در حفاظت این منطقه تلاش شود.
وی تاکید کرد:طی دو هفته آینده باید میزان زمین های تحت مالکیت منابع طبیعی در منطقه تپه ابوذر مشخص گردند و شهرداری نهاوند موظف است ضمن میخ کوبی آن منطقه، حفاظت از حریم تپه ابوذر را به نحو مطلوب بر عهده گیرد.
وی گفت: برای مقابله با پدیده زمین خواری از دستگاه های مسوول انتظار می رود نقش نظارتی خود را تشدید کرده و با زمین خوارانی که کار آنها مشهود می باشد برخورد جدی به عمل آورند .
در شهرستان نهاوند پنج منطقه شاطر آباد ،دوچشمه ، رضی آباد ،باروداب و کوهانی در معرض زمین خواری قرار دارند.
نخستین نشست اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با زمین خواری روز دوشنبه در سالن شهدای فرمانداری نهاوند برگزار شد.
در حال حاضر بیش از 80 هزار نفر در شهر نهاوند و 190 هزار نفر در شهرستان نهاوند ساکن هستند.
شهرستان نهاوند در 105 کیلومتری جنوب مرکز استان همدان قرار دارد.