Skip to Content

شهر ما

Loading the player...
شهر ما

 

شهر ما برنامه ای است که به مسائل شهری وخدمات شهری می پردازد وآنها را مورد بررسی قرار می دهد.عملکرد خدمات شهری مانند آب، برق، گاز،و... را مورد بررسی و بازبینی قرار می دهد.

دربحث شهرداری ها نیز به عملکرد شهرداران، وظایف شهرداری در قبال مردم ومردم درقبال شهرداری می پردازد وهدف این برنامه آشنا کردن مردم با زندگی شهروندی و حق وحقوق آن است واز طرفی مشکلات مردم را نیز به گوش مسئولان مربوطه می رساند.

تهیه کننده: ناصر مطلبی – نویسنده:سعیدطاهری- گوینده : سعید طاهری – افسانه تمسکی –گزارشگر:سعید ایلخانی- صدابردار:داودقمرزاده- محسن اسفندیاری – ابراهیم سامعی - دستیار تهیه : منیره جعفرپور