جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

شهید حاج محمد طالبیان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهید حاج محمد طالبیان

شهید حاج محمد طالبیان


شهید حاج محمد طالبیان از نسل نور و تبار عشق بود که در روز هفتم دیماه 1316 از شهرستان نهاوند طلوع کرد و بر تاریخ تابید. او مصداق اولیاء خدا بود و از بدو تولد نور عشق و ایمان در سیمایش می‌درخشید. با قرآن و مفاهیم دینی و معارف الهی آمیخته بود و در طول دوران حیاتش قدمی از مسیر حق و عدالت جدا نشد و با توجه به مشکلات و عقب ماندگی‌های موجود در دوران پهلوی به تحصیل علم و دانش مبادرت ورزید و با موفقیت کامل به اخذ مدرک لیسانس نائل گردید. در سال 1349 از اصفهان به زادگاهش مراجعت کرده و در دبیرستان کورش تدریس فقه را برعهده گرفت و او در همان ایام با راه اندازی انجمن ضد بهائیت به مقابله با افکار التقاطی پرداخت. بنابر همین فعالیت‌ها و تحرکات بود که ساواک مدت‌های زیادی اورا تحت نظر قرار داد، اما به‌خاطر زیرکی و کیاست شهید طالبیان موفقیت چندانی حاصل نکرد. او در کنار گروه انقلابی ابوذر فعالیت‌های چشم گیری علیه رژیم پوسیده پهلوی انجام داد وقتی پس از اعدام 6 نفر از دوستان نزدیکش در این گروه دست از مبارزات خود برنداشت شهید طالبیان در سال 52 به‌دست عمال رژیم دستگیر و بعد از شش ماه شکنجه به 15سال حبس محکوم گردید. او تا پیروزی انقلاب اسلامی در زندان‌های مخوف طاغوت گرفتار بود و با شمیم امام راحل و سرنگونی شاه آزاد گردید. در دوران حکومت اسلامی از پا ننشست و در جبهه‌های جنگ و مناطق عملیات عاشقانه حضور یافت. او مسئولیت‌های متعددی در آموزش و پرورش و وزارت کشور برعهده گرفت و در آخرین اعزامش جهت مقابله با منافقین کور دل در منطقه عمومی خانقین به آرزوی دیرین خود شهادت در راه خدا نائل گردید. .

 

{gallery}talbian{/gallery}

Martyr Haj Mohammad Talebiyan Martyr Haj Mohammad Talebiyan the generation of light and love that was born on the seventh day of January 1316 and the date of glowed dawn nahavand city. He was the true God and the birth parents' love and faith in light shone in his face . Was mixed with the Koran and religious concepts and teachings of God and walk the path of truth and justice during his lifetime was isolated and the problems of backwardness in the Pahlavi period and education and to successfully complete the degree attempted Knowledge reached. Returned to his home town of Isfahan in 1349 and taught in Law School and his setup at the same time, anti-Baha'i community to deal with the payment of an eclectic mind. SAVAK was a long time for this activity and mobility due to him under the contract, but has not achieved much success because of the brilliance and perspicacity Talebiyan martyr. . .