جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

شهید حسین نامداری - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

شهید حسین نامداری

Loading the player...

دانلود

شهید حسین نامداری در پانزدهم شهریور سال هزار وسیصدو چهل وشش در شهرستان بهار روستای گنج تپه بدنیا آمد این سرباز در گهواره آرام آرام رشد می کرد و آنچه از دین و وفاداری و شهامت می دید و می شنید و می خواند امانتها و درس هایی بودند که باید روزی از آنها برای دفاع از شهر و کشورش بهره می گرفت او اینچنین کرد و هر آنچه آموخته بود در صحنه عمل به کار گرفت . شهید حسین نامداری در نهایت مزد همه نیک مردی و جوانمردی هایش را گرفت و در هفدهم شهریور سال هزار وسیصدو شصد ویک در همدان پادگان ابوذر به شهادت رسید . فرازی از وصیت نامه شهید من می خواهم به جبهه بروم و با دشمنان اسلام بجنگم . مادرم و خواهرم به شما پیام می رسانم که حجانتان را حفظ کنید . اگر من شهید شدم گریه نکنید راهم را ادامه دهید . می کوشیم تا اسلام را به ثمر برسانیم.حضرت نور

حضرت نور

نماهنگ با صدای علیرضا افتخاری

حکایت گونه‌ای که تر شد

حکایت گونه‌ای که تر شد

مستند با موضوع امام رضا(ع)

دلتنگم

دلتنگم

نماهنگ با تصاویری از حرم امام رضا