رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شهید محمد رضا فخاری - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

شهید محمد رضا فخاری

Loading the player...

دانلود

محمد رضا فخاری درهفتم مرداد ماه هزار وسیصدو چهل و یک در همدان بدنیا آمد .درابتدای جوانی بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و او هم چون دیگر مردم در شادی این پیروزی سرمست بود . مدتی نگذشت که جنگ تحمیلی آغازشد و محمد رضا انقلابی که با خون مردان و زنان هم وطنش بدست آمده بود را در معرض خطر دید و همین شد که احساس وظیفه کرد و راهی جبهه نبرد حق علیه باطل شد و و دربیست وهشتم بهمن ماه سال هزارو سیصدو شصت وچهار در فاو با هدیه کردن خون خود دینش را به امام وانقلاب ادا کرد و به شهادت رسید .یادش گرامی وراهش پررهرو باد. فرازی ازوصیت نامه شهید اگر خدا خواست گناهانم را پاک می کند و شهادت را نصیبم می کند ،آرزوی دیرینه من برآورده شده است از شما می خواهم که هیچ گونه ناراحتی به خود راه ندهید چون همه ازاوییم و به سوی او باز می گردیم .دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک

پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر شما هم استانیهای عزیز مبارک