جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شهید محمد علی محمدی - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

شهید محمد علی محمدی

Loading the player...

دانلود

شهید محمد علی محمدی در تاریخ بیست وهفتم خرداد سال هزارو سیصدو چهل وسه در همدان بدنیا آمد با رشد کردنش تبعیت از امام و رهبری را در محافل عزای حسینی می آموخت همان تبعیتی که اورا برای اجرای اوامر امام امت وحفظ مصالح اسلام به میدان نبرد حق علیه باطل کشانید و او را در صف مدافعان کشور قرار داد تبعیتی که در نهایت اورا در هجدهم اسفندماه سال هزار وسیصدو شصت وسه به آرزوی هر اهل بینشی یعنی شهادت رسانید یادش گرامی و راهش پررهرو باد . فرازی از وصیت نامه شهید از شما می خواهم که این امید مسلمین جهان را تنها نگذارید و اوامر ایشان را به جان و دل گوش فرا دهید و عمل کنید زیرا تنها راه سعادت اطاعت از ولی امر است .مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده

بعثت بسیج

بعثت بسیج

ویژه هفته بسیج

بسیج امیدآفرین

بسیج امیدآفرین

ویژه هفته بسیج