جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

شورش قند و شکر در همدان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شورش قند و شکر در همدان

دانلود

حضور نیروهای متفقین (انگلیس، آمریکا) در همدان و حمل و تغذیه نیروهای آنان از ارزاق عمومی مردم موجب قطحی و گرانی سرسام ­آوری در جنگ جهانی دوم در همدان شد، این مهم موجب اعتراض و شورش مردم علیه عمال آنان و نیروهای متجاوز خارجی گردید که در تاریخ معاصر همدان به شورش قند و شکر و نان شهرت یافته است، کمبود قند و شکر در همدان موجب گردید تا دولت این اقلام را سهمیه بندی و عاملینی  برای آن بگمارد، که آنان نیز دست به اختلاس زدند؛ تا جایی که مردم به طنز و کنایه، ساختمان مجللی که یکی از روسای ادارات، از همین محل، برای خود ساخته بود را "قندآباد" می نامیدند.