رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

شورش نان در همدان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شورش نان در همدان

دانلود

در دوره قاجاریه مالک اکثر اراضی کشاورزی همدان خوانین قراگوزلو بودند، آنان با انقلاب مشروطه مخالفت میکردند آنها سعی داشتند با تحریم اقتصادی مردم به مشروطیت ضربه بزنند و با احتکار گندم و ایجاد قحطی مصنوعی باعث نارضایتی مردم شوند، به قول ظهیر الدوله ( حکمران همدان ) : « هر وقت اراده خوانین باشد، مردم شهر همدان نان دارند و هر وقت اراده شان نباشد، اگر مردم گندم را خرواری پنجاه تومان هم بخرند!،باز هم گندم نیست. »