جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

شور حضور - جوکار و شهرک الوند

حضور مردم استان همدان (شهرک الوند و جوکار) در پای صندوقهای رای -  2 اسفند 98