جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

شور حضور - نهاوند و کبودرآهنگ

حضور مردم استان همدان (نهاوند و کبودرآهنگ) در پای صندوقهای رای -  2 اسفند 98