سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

شوچره 1399/12/02 - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

شوچره 1399/12/02

دانلود

شوچره با ساختار ترکیبی نمایشی بخش اجرا درباره محتوای فضای مجازی و موسیقی تصویر از سیروان خسروی بنام دوست دارم زندگی رو و نمایش درباره حفظ میراث فرهنگی و نمایش همرنگ جماعت شدن و گزارش درباره همرنگ جماعت شدن و و گفتار تصویر درباره پوییش تولید محتوای فضای مجازی و گفتگو درباره کار آفرینی در حوزه صنایع سنگ و نمایش در رابطه با نامگذاری بچه ها