جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شیمی پایه دوازدهم 1399.02.06 - نمایش محتوای مدرسه تلویزیونی

 

 

شیمی پایه دوازدهم 1399.02.06

دانلود

شیمی پایه دوازدهم

ارزش فناوری منابع شیمیایی - گروه عاملی، کلید سنتز مولکولهای آلی