Skip to Content

صبح الوند

صبح الوند

به طور مثال :

آیتم چایی شیرین که به صورت طنز نگاهی اجمالی به شخصیت و زندگی انسانها دارد.

بخش هواشناسی که ارتباط زنده با کارشناسان هواشناسی بوده و در خصوص وضعیت هوایی آن روز اطلاعاتی را به شنوندگان می دهد.

بخش دکه, که در آن گوینده دیگری به خواندن سرخط خبرروزنامه های صبح می پردازد. صبح و پلیس و بسیاری بخشهای دیگر که همگی با اجرای خوب مجریان آن دست به دست هم داده اند تا جوی شاد و با طراوت در ابتدای روز برای مخاطبان خود که عام مردم هستند را ایجاد نمایند.

جهت تهیه و پخش برنامه صبح الوند عوامل متعددی مشغول فعالیت و تلاش می باشند تا با ایجاد فضاهای گوناگون رضایت مخاطبان خود را جلب نمایند.

تهیه کنندگان : زهره جلیلوند – معصومه احمدوند – حمید تالهی – محمد جواد هادیان

نویسندگان: زهره جلیلوند – معصومه احمدوند - حامد سالمی – فاطمه اسکندرلو

گویندگان: حامد سالمی – عفت مظاهری –

گزارشگران : سعید ایلخانی مهوار – محمد اقاسی -

دستیاران : منیره جعفر پور – عصمت عبدلی – علی الله دانه

صدابرداران: مجید صناعتی – مسعود فتاحی – محسن فطروسی – محمود رضاییان