سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

صبح عالی 1399.08.07 - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

صبح عالی 1399.08.07

دانلود

موضوع : خطرات شکستگی استخوان لگن در سالمندان