صدای روستا

در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند.یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری هم,همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان به آن رسید.زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد.شاید بسیاری از شهرنشینان در همه ی زندگی خود آرامش یک شب یک مرد روستایی را نداشته باشند.پس از خیزش خورشید به پشت کوه ها و آمدن شب تیره در روستا,.شنیدن آوای سگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم,آنچنان آرامشی به روستا نشینان می دهد که همواره آنان را همراه است.

زمان می‌گذرد و با پیشرفت علم و پیدایش تکنولوژی، زندگی روستایی نیز رنگ و بوی دیگری می‌یابد. سبک زندگی در روستا حالا مثل بسیاری از جنبه‌های زندگی آدم‌های امروزی تغییر کرده و حالا به چشم روستا، شهر نمادی برای امروزی شدن است.

برنامه صدای روستا عنوان برنامه ای است که به معرفی روستاهای استان و  توانمندی های آنان و موارد اقتصادی آنان می پردازد در این برنامه گزارشگر با حضور در روستاهای استان  با صحبت با مردم روستاها  به معرفی هر روستا می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

مشخصات برنامه:

تهیه کننده: عصمت عبدلی

نویسنده:عصمت عبدلی

گوینده: عفت مظاهری

 

تاریخ تولید: 1393